Fizjologiczną przyczyną pojawienia się erekcji jest zwiększony dopływ krwi do organu i jej zmniejszony odpływ. Wymaga to poprawnego współdziałania ze sobą układu nerwowego z układem naczyniowym, co już samo w sobie wskazuje, że powodów wystąpienia problemów z erekcją może być wiele.

Czynniki naczyniowe

Erekcja opiera się na przepływie krwi, dlatego negatywnie oddziałują na nią wszelkie zmiany naczyniowe. Impotencja towarzyszy ponad połowie mężczyzn z chorobą wieńcową, zdarza się także przy nadciśnieniu tętniczym. Jest też jednym z objawów cukrzycy i miażdżycy. W przypadku tej ostatniej, z powodu ogromnej skali wzrostu przepływu krwi w ciałach jamistych, może ona nawet poprzedzać objawy stenokardialne.

Czynniki neurologiczne

Neurologiczne przyczyny impotencji dotyczą zarówno zaburzeń w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym. Pierwsza grupa obejmuje guzy mózgu i lezje, czyli uszkodzenia mechaniczne (powodem kłopotów z erekcją jest tu zwykle wtórne krwawienie do mózgu). Udary mózgu lewej półkuli, dotykające zwykle osób starszych, w 50% przypadków też kończą się kłopotami z erekcją. Natomiast u młodych mężczyzn częstym problemem jest padaczka skroniowa, która sama w sobie wywołuje impotencję potęgowaną jeszcze przez stosowane leki. 

Około 20% problemów z erekcją to problemy wywołane urazem rdzenia, który statystycznie najczęściej jest skutkiem wypadku komunikacyjnego. W najgorszym przypadku można mówić tu o przerwaniu rdzenia, a więc i porażeniu kończyn dolnych oraz nieuleczalnych dysfunkcjach seksualnych.
Spadek libido towarzyszy także chorobom neurologicznym, takim jak choroba Parkinsona, Alzheimera, czy stwardnienie rozsiane.

Czynniki hormonalne

Kłopoty z gospodarką hormonalną wpływające na impotencję wiążą się przede wszystkim z andropauzą. Jest to proces wywołany starzeniem się organizmu mężczyzny, w którym dochodzi do zmian wydzielania hormonów, przede wszystkim testosteronu, ale także prolaktyny produkowanej przez przysadkę mózgową.

Czynniki psychologiczne

Tego typu zaburzenia występują najczęściej u młodych mężczyzn, wiążą się z różnego rodzaju lękami. Jednak nie chodzi tu tylko o stresy związane z seksualnością, ale również inne czynniki stresogenne jak np. praca. Jednocześnie obecnie podkreśla się, że przyczyny psychogenne muszą być naprawdę silne (np. głęboka depresja), żeby wywołać u mężczyzny pełną impotencję. Testem sprawdzającym są tu tzw. erekcje poranne. Jeśli się pojawiają może oznaczać to, że problem tkwi właśnie nie w mechanice a w psychice.

Pozostałe przyczyny

1/4 zaburzeń erekcji u mężczyzn jest powiązana z przyjmowanie leków i innych substancji. Nie bez znaczenia jest tu palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków. Poza tym, impotencja jest następstwem innych problemów z narządami płciowymi, np. przerostem prostaty, czy rakiem stercza. Może być też konsekwencją nieleczonego priapizmu, czyli zbyt długo utrzymującego się, bolesnego wzwodu, niezwiązanego z podnieceniem seksualnym, który prowadzi do zwłóknień ciał jamistych w prąciu.

Leczenie zaburzeń erekcji

Impotencja może mieć wiele przyczyn, więc najważniejsza jest tu odpowiednia diagnoza. Jeśli problemy są natury psychologicznej można je oczywiście rozwiązać w trakcie psychoterapii, a jeśli są związane z gospodarką hormonalną stosuje się leczenie farmakologiczne wyrównujące m.in. poziom testosteronu. Zaburzenia erekcji mogą być też jednym z objawów szerszego schorzenia, więc tym bardziej z tego typu dolegliwościami należy po prostu zgłaszać się do lekarza. Podczas kontaktu z lekarzem przepisze tabletki na potencję lub zaleci terapię alternatywną. Dobranie sposobu leczenia uzależnione jest od podłoża problemu.